top of page

i do not want to be a phallic symbol
website

i do not want to be a phallic symbol er en kollektiv performativ gestus mod den falliske form. gennem den simple handling at vælte omkuld (tilte, vippe, lægge ned) sætter vi spørgsmålstegn ved normaliseringen af den falliske form som universel. den falliske form er et symbol på patriarkatet, vækst og effektivitet. projektet søger at afdække tilstedeværelsen af falliske former i vores omgivelser og form-hierarkiet i den rumlige udformning af et mandsdomineret samfund. på hjemmesiden www.nophallicsymbols.com inviterer vi dig til at bidrage. 
1. observere fallisk symbol - 2. rive det ned - 3. tage billede
Munksgaard Mulder.gif
bottom of page