top of page
Anchor 11

KP22-digital er anden årgang af den censurerede udstilling for digital kunst. Selve det, at lave en udstilling for digital kunst, vækker mange spørgsmål om hvad vi forstår ved sådan en rammesætning - især i en tid, hvor det digitale er så stor en del af vores hverdag, at det er svært at arbejde med et modsætningsforhold mellem digital og ikke-digital. 

 

At det efterhånden er meningsløst at definere klart, hvad der er – eller ikke er – digitalt,  oplevede vi også tydeligt i de indsendte værker. Værkerne anvender mange fortolkninger af, hvad man kunne forstå ved det digitale, og trækker tråde ind i mange felter, hvor det står klart, at kunsten altid vil sprænge enhver rammesætning. Snarere end at formatet for KP-digital sætter en afgrænsning for værkerne, lader værkerne sig danne som en sprængfarlig grund under formatet selv - hvilket er lige præcis som det skal være. 

 

Den store forskellighed blandt værkerne på dette års KP-digital, vidner om, at der er mange måder at forstå det digitale som materiale på. Under udvælgelsen har det været vigtigt for os, at ikke kun materialet er digitalt, men at værkerne også har et mellemværende med det digitale, uanset om det var VR, sociale platforme, open source frameworks, browseræstetik, online performance, generative kunstpraksisser eller noget syvende. Vi har været interesserede i, hvordan de værktøjer man arbejder med, siver ind som en interesse med arbejdet. Og vi har været interesserede i, hvordan udstillingen kan tilbyde bud på, hvordan en digitalt baseret kunst påvirker beskuerens sanser, tankekraft og spørgekraft.

 

At værkerne konstant sprænger enhver dikotomi, og snarere opererer i divergenser mellem flere felter i sit mellemværende med det digitale, er ikke overraskende. Det digitale er ikke længere kuriøs genre - og hvor begrebet “new media” var meningsfuldt tidligere, giver det ikke længere mening i vores post-digitale verden. Efterhånden arbejder alle kunstnere med det digitale i en eller anden forstand når de konceptualiserer, producerer og formidler værkerne. Det digitale er en del af det hverdagslige for de fleste. Her er KP-digital en mulighed for at udforske de sensibiliteter der opstår i dette terræn, og hvordan de digitale infrastrukturer påvirker vores billeddannelse. Og det er interessant for os at se, hvad der viser sig, når vi skaber et særligt rum for dette.

/ Lone Koefoed Hansen, Anders Visti & Mark Tholander

KP22-digital Jury

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9
Anchor 10
bottom of page