top of page

Anne Mølleskov

Selfie Sacrifices
Interaktivt digitalt kort

Værket består af et digitalt kort med navne på moser i islandskabet nord for København. Ved at klikke på de enkelte lokationer på kortet ledes man via link til lokaliteten på Google Earth, hvor man vil kunne navigere rundt i et 360 gr. råt fotograferet street view.
I hver mose ses “et nedsænket ansigt”, et selvportræt - et (øjebliks)billede af semitansparent papir, hvorpå er malet et selvportræt med mosemudder og afkog fra ellekogler.

Værket eksperimenterer med Google Earth som udstillingsplatform ved at skabe forbindelser mellem den digitale og den stedsspecifikke fysiske virkelighed, hvor to traditionelle genrer inden for billedkunst - landskabet og selvportrættet - bringes i spil.
bottom of page